کارآفرین شوید!

کارآفرین یعنی چه؟ یک تعریف بسیار ساده!
هر فردی در ذهن خودش یک ایده، برنامه یا هر چیزی که در تعریف به آن آینده نگری گفته می‌ شود دارد. این فرد در اولین مرحله تنها یک آدم با یک ایده‌ است اما به محض اینکه قصد پیاده سازی این ایده رو داشته باشد با این موضوع رو به رو خواهد شد که به ابزار و یا مهارتایی نیاز داره که به تنهایی از عهده ی آن ها برنخواهد آمد و به این ترتیب کم کم آدم‌های دیگری رو وارد فکر و کار خود می کند و تبدیل به یک کارآفرین میشود. پس در اولین قدم، کارآفرین یک فرد با نقشه‌ است و ایمان و اراده برای پیاده سازی آن نقشه. این نقشه ممکن است یک استارتاپ باشد، یک اپلیکیشن و یا یک طرح روی لباس! مهم اینجاست که به باور خود ایمان داشته باشید و در گام بعد انسان های درست را وارد فکرتان کنید.
اما هرگز این نکته را فراموش نکنید که  کارآفرینی یعنی تمام ایده و پیاده سازی از خود شما و زایده ی ذهن شما باشد و نه آنکه در بدنه‌ی یک سیستم دیگر کار کنید چون به این ترتیب ایده ها در ذهنتان جای گذارده می شوند!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.